SRS

Vad är SRS
Svenska Riddarsällskaps Samarbetsgrupp eller SRS som vi säger.
Det är den grupp av föreningar som har ingått i ett samarbete för att bland annat få stadgade regler för SM.
Det hela kan man säga fungerar som ett riksförbund. De flesta riddarföreningarna är medlemmar i SRS.

Om detta kan ni läsa mer om på SRS hemsida (Svenska riddarsällskapet)

Där kan ni finna kontaktpersoner till de olika föreningarna, statuter, resultat från Rikstorneringar (SM),
riddarnas vapensköldar, bilder, Regler för Rikstornering (SM), olika mötesprotokoll.

St Nicolais resultat i rikstorneringar i lag

• 2005: Silver

• 2006: –

• 2007: Guld

• 2008: Silver

• 2009: Silver

• Efter 2009 har St Nicolai valt att inte delta i lag-SM.