MÖT VÅRT GLADA GÄNG

som består av riddare, väpnare, banpersonal, gycklare och även kungar och jungfruar!

Riddare

Duktiga Riddare på modiga hästar. Läs mer om våra riddare.

Väpnare

Dom som gör att riddaren presterar sitt bästa. Utan väpnare skulle en riddare vara hjälplös…

Banpersonal

Utan banpersonal inget tornerspel. Dom gör banan färdig och byter grenar under hela tornerspelet.

Gycklare

Precis som i medeltiderna blir det inget tornerspel utan gycklare. De gör att de något seriösa riddarna är tvungna att le ibland.